Norsk forening for pedodonti

Tannleger og annet helsepersonell med interesse for barnetannpleie

NFP organiserer tannhelsepersonell og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.

NFP-seminar 21. -22. oktober 2021- Røros Hotell. 

Påmeldingen er fremdeles åpen. Som vanlig har vi et spennende fagprogram og et hyggelig sosialt program.

Kurset teller 8 timer i NTF’s etterutdanningssystem.

Årets foredragsholdere er Georgios Tsilingaridis og Bashar Al Khalili fra Stockholm, Sverige. 

Hovedtemaene for seminaret er traumatologi og kirurgi (Bashar er pedodontisk oralkirurg). 

I tillegg blir det kliniske kasus presentert av spesialsitkandidater i pedodonti. På kvelden blir det vår tradisjonelle festmiddag. 

Prisen er 4500,- (medlem) og 5000,- (ikke medlem) + overnatting. Alt kan bookes på påmeldingssiden. (Også mulig å bestille tilslutningsdøgn før og evt etter seminaret).

 

Nyheter og artikler

Hold deg oppdatert med nyheter og artikler fra NFP

NFP-seminar, påmeldingsfrist 16. september! Påmeldingsfristen for årets NFP seminar 21.- 22. oktober 2021 på Røros Hotell er 16. september. Vi gleder oss til å se dere!

Bli medlem i dag

I tillegg til å støtte foreningens videre arbeid gir også medlemsskap i NFP en rekke fordeler, blant annet rimeligere pris på seminar og mulighet til å søke stønad fra reisestipend/ Toveruds fond.

 

Bli medlem

Nyttige lenker

Her er noen nyttige lenker og dokumenter som er tilgjengelige for nedlasting.

Nasjonal faglig retningslinje

Besøk Helsedirektoratets nettside for å se nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

The Dental Trauma Guide

Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003)

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling

Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av TMD

Temporomandibulær dysfunksjon – TMD