Norsk forening for pedodonti

Tannleger og annet helsepersonell med interesse for barnetannpleie

NFP organiserer tannhelsepersonell og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.

Bli med til Lisboa 2022.

Den Europeise barnetannpleieorganisasjonen, European Academy of paediatric dentistry, EAPD. Har sin store kongress i Lisboa, Portugal 16.- 18. juni 2022. NFP vet at det er flere fra det norske pedodonti-miljøet som planlegger å reise ned, og oppfordrer flere til å bli med. EAPD- møtene er for alle med interesse for barnetannpleie, man trenger ikke være spesialist i pedodonti. Det er et rikholdig fagprogram (ofte paralelle sesjoner), fin dentalutstilling og ikke minst, et fint sosialt program.

Mer info kommer etterhvert

 

Nyheter og artikler

Hold deg oppdatert med nyheter og artikler fra NFP

Nytt styre i NFP

NFP hadde generalforsamling i tilknytning til vårt seminar på Røros. På generalforsamlingen 21. oktober 2021 ble nytt styre valgt. Vi ønsker nye styremedlemmer, Elen Neiden og Julie Toft velkommen, og takker samtidig Anvor Rossow og Runa Das som etter mangeåring...

Bli medlem i dag

I tillegg til å støtte foreningens videre arbeid gir også medlemsskap i NFP en rekke fordeler, blant annet rimeligere pris på seminar og mulighet til å søke stønad fra reisestipend/ Toveruds fond.

 

Bli medlem

Nyttige lenker

Her er noen nyttige lenker og dokumenter som er tilgjengelige for nedlasting.

Nasjonal faglig retningslinje

Besøk Helsedirektoratets nettside for å se nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

The Dental Trauma Guide

Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003)

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling

Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av TMD

Temporomandibulær dysfunksjon – TMD