Nyttige lenker

Her er noen nyttige lenker og dokumenter som er tilgjengelige for nedlasting.

Nasjonal faglig retningslinje

Besøk Helsedirektoratets nettside for å se nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

The Dental Trauma Guide

Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

E.A.P.D.

European Academy of Paediatric Dentistry

NOFOBI

Norsk forening for odontofobi. NOFOBI er en interesseorganisasjon for alle med interesse for atferdsmessige sider ved tannbehandling. Foreningen har nå ca. 350 medlemmer. I dag består medlemsmassen av tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer og psykologer.

TAKO-senteret

TAKO-senteret består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar i mot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose.

Norsk Barnesmerteforening

Norsk Barnesmerteforening er en tverrfaglig forening for alle grupper fagpersonell som har interesse for vurdering og behandling av smerter hos barn.

Nasjonal kompetansetjensete for SJELDNE DIAGNOSER (NKSD)

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. Her får du oversikt over flere hundre ulike diagnoser og tjenestetilbudet.

Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003)

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling

Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av TMD

Temporomandibulær dysfunksjon – TMD

The Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF)

Stop Caries NOW for a Cavity-Free Future

Tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening (NTF) arbeider for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale forhold.

Svenska Pedodontiföreningen

SPF-medlemmer er spesialutdannet for å tilby pasienter med uttalte, spesielle og / eller sjeldne behov for tannpleie en tilpasset tannpleie.

Dansk Pædodontisk Selskab

Dansk pedodontisk forening samler tannleger med interesse for pedodonti og barnehelsetjenester. Selskapets formål er bl.a. å arbeide for faglig utvikling av pedodonti og fremme kunnskapsbasert tannpleie og praktisk anvendelse.