Styret

Styret Norsk Forening for Pedodonti pr 2021

Arne Jacobsen

leder

Arbeidsadresse:
IKO, avd for pedodonti og atferdsfag
PB 1109 Blindern
0317 Oslo

Mob: 91763181
arneej@odont.uio.no

Gunvor Kleppan

Styremedlem

Arbeidsadresse:

Asker Sentrum tannklinikk

Postboks 321

1372 Asker

 

 

Julie Toft

Sekretær

Arbeidsadresse:
IKO, avd for pedodonti og atferdsfag
PB 1109 Blindern
0317 Oslo

 

Amna Unaza Saeed

Kasserer

Arbeidsadresse:
IKO, avd for pedodonti og atferdsfag
PB 1109 Blindern
0317 Oslo

 

 

Elen Neiden

Styremedlem

Arbeidsadresse:
TAKO-senteret
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pb. 4970 Nydalen,
0440 Oslo