NFP-seminar 2024

Påmeldingen har åpnet!

Meld deg på her

17. og 18. oktober 2024

Scandic Nidelven hotell i Trondheim

Tema: Erosjoner og motiverende intervju

Program NFP-seminar 2024

Inkludert i prisen er deltagelse, lunsj og kaffepauser begge dagene, samt festmiddag med drikkepakke torsdag.

Early bird NFP-medlem: 5502 kr

Late bird NFP-medlem: 6127 kr

Early bird ikke-medlem: 6002 kr

Late bird ikke-medlem: 6377 kr

Vil du vise frem en poster om et prosjekt eller forskning du driver med?

Ta kontakt på nfpedodonti@gmail.com.   

Søknadskriterier postere

Aida Mulic ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun jobbet som 1. amanuensis og instruktør. I 2016 fullførte hun spesialutdanning innen kariologi.

Aida begynte som seniorforsker ved NIOM i 2016, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være professor i kariologi ved Universitet i Tromsø og allmennpraktiserende tannlege på Ski.

Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en Mastergrad i Peace & Conflict-studies, med psykologi og idehistorie som de viktigste fagene i emnekretsen. I tillegg er hun utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt der hun tok en 4årig terapeututdannelse.

Solveig har undervist i Motiverende Intervju (MI) siden 2007, og hadde fra 2007-2013 ansvaret for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS). Hun har også undervist i Motiverende Intervju ved Høgskolen siden 2013. I tillegg gjennomfører hun kurs for offentlige og private aktører, som Helsedirektoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus, frisklivsentraler og annet. Hun har også laget et Podkurs om Motiverende Intervju for fastleger i regi av Helsedirektoratet.