NFP-seminar 2024

17. og 18. oktober 2024

Scandic Nidelven hotell i Trondheim

Tema: Erosjoner og motiverende intervju

Mer informasjon kommer!

Vil du vise frem et prosjekt eller forskning du driver med? Se søknadskriterier for poster her

Søknadskriterier postere

Aida Mulic ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun jobbet som 1. amanuensis og instruktør. I 2016 fullførte hun spesialutdanning innen kariologi.

Aida begynte som seniorforsker ved NIOM i 2016, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være professor i kariologi ved Universitet i Tromsø og allmennpraktiserende tannlege på Ski.

Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en Mastergrad i Peace & Conflict-studies, med psykologi og idehistorie som de viktigste fagene i emnekretsen. I tillegg er hun utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt der hun tok en 4årig terapeututdannelse.

Solveig har undervist i Motiverende Intervju (MI) siden 2007, og hadde fra 2007-2013 ansvaret for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS). Hun har også undervist i Motiverende Intervju ved Høgskolen siden 2013. I tillegg gjennomfører hun kurs for offentlige og private aktører, som Helsedirektoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus, frisklivsentraler og annet. Hun har også laget et Podkurs om Motiverende Intervju for fastleger i regi av Helsedirektoratet.