Bli medlem

send e- post til nfpedodonti@gmail.com for å melde deg inn.

I tillegg til å støtte NFPs arbeid gir medlemsskap i vår forening følgende fordeler:

– redusert pris på våre årlige seminarer

– mulighet til å søke støtte fra Toveruds fond/ reisestipend.

– stemmerett på generalforsamlingen

 

Hvem kan være medlem?

Tannleger og annet helsepersonell med interesse for barnetannpleie kan bli medlem i Norsk forening for pedodonti (NFP).

Hvor mye koster medlemskap?

Årskontingenten er 200 kroner. Innmelding skjer ved å sende epost til nfpedodonti@gmail.com

Eller kontakte vår kasserer Amna Unaza Saeed direkte a.u.saeed@odont.uio.no

 

Hvordan bli med

Enda enklere kan det gjøres ved å betale kroner 200 til Norsk forening for pedodonti sin konto:

0530 31 01375

Husk eget navn og adresse og merk innbetalingen med «Innmelding NFP».