Styremøte i Trondheim

8 januar, 2023

På generalforsamlingen i Kristiansand 2022 valgte Arne Jacobsen å takke for seg etter en fantastisk innsats som foreningens leder og ga stafettpinnen videre til Julie Toft. Tannlege Pia Lande ønskes velkommen i styret og har fått rollen som sekretær. For å få oversikt over alle nødvendige arbeidsoppgaver i tiden fremover møttes styret i Trondheim for styremøte 5. og 6. januar 2023. I tillegg til planlegging og organisering, fikk vi faglig inspirasjon fra besøk på TKMidt. Alt ligger til rette for at NFP-kurset 2023 vil bli nok et spennende og innholdsrikt kurs!

Andre innlegg

Referat fra generalforsamling og årsberetning

I oktober ble det under NFPs seminar avholdt generalforsamling hvor årsberetningen for 2022 og regnskap ble gjennomgått. Dette legges som vedlegg her på nettsiden slik at alle medlemmer og øvrige interesserte kan se hva vi i foreningen driver med. Om du er interessert...

Nytt styre i NFP

NFP hadde generalforsamling i tilknytning til vårt seminar på Røros. På generalforsamlingen 21. oktober 2021 ble nytt styre valgt. Vi ønsker nye styremedlemmer, Elen Neiden og Julie Toft velkommen, og takker samtidig Anvor Rossow og Runa Das som etter mangeåring...