Nytt styre i NFP

NFP hadde generalforsamling i tilknytning til vårt seminar på Røros. På generalforsamlingen 21. oktober 2021 ble nytt styre valgt. Vi ønsker nye styremedlemmer, Elen Neiden og Julie Toft velkommen, og takker samtidig Anvor Rossow og Runa Das som etter mangeåring...

NFP-seminar, påmeldingsfrist 16. september! Påmeldingsfristen for årets NFP seminar 21.- 22. oktober 2021 på Røros Hotell er 16. september. Vi gleder oss til å se dere!

NFP høstseminar 21.- 22. oktober 2021- Røros

NFP høstseminar 21.- 22. oktober 2021- Røros

Årets NFP seminar vil finne sted på Røros Hotell den 21. og 22. oktober. Foredragsholderne i år er to svenske pedodontister med bred klinisk bakgrunn, Bashar Al Khalili og Georgios Tsilingaridis. Påmeldingen åpner snart.